>

28| Vel 2018

Prijemni ispit na Sljemenu!

Još jedna prilika prije Tečaja za učitelja skijanja, u petak 02.03. u 11 sati. Detaljnije informacije i prijava na telefon 01/2399950 (od 9 do 16 sati) ili na mail [email protected]