skijasko_uciliste_logo_new_pink

Tijekom veljače 2006. godine osnovano je Skijaško učilište (ustanova za obrazovanje odraslih) s ciljem provođenja tečajeva za učitelje skijanja.

Nedugo zatim odabran je ravnatelj, Dag Modrić i stručno pedagoški voditelj, Ozren Rađenović.

Iste godine sredinom ožujka organiziran je prvi tečaj za učitelje skijanja u Sextenu. Početkom 11 mjeseca te godine organizirana su predavanja iz teoretske nastave.

Učilište je smješteno u Maksimirskoj ulici 51a.

Djelatnost Ustanove za obrazovanje odraslih Skijaško učilište je srednjoškolsko obrazovanje odraslih, i to za programe osposobljavanja i usavršavanja iz područja sportova na snijegu. Sukladno toj djelatnosti Skijaško učilište provodi program osposobljavanja odraslih za učitelja skijanja i učitelja daskanja na snijegu.

Navedeni Programi provode se prema Programu za osposobljavanje i usavršavanje kadrova za obavljanje stručnih poslova u športu i prema Pravilniku Hrvatskog zbora učitelja i trenera sportova na snijegu.

Terensku nastavu provode licencirani demonstratori koje prema rang listi određuje Skijaško učilište.

Teoretska predavanja provode licencirani predavači iz pojedinih predmeta. Nakon odslušanih i položenih svih predmeta iz općeg i posebnog dijela programa tečaja, te položenih svih predmeta, kandidat stječe zanimanje zvanje UČITELJ SKIJANJA, odnosno UČITELJ DASKANJA NA SNIJEGU te polaganjem ispita pred Ispitnom komisijom Skijaškog učilišta i HZUTS-a, dobiva IVSI licencu (amaterska asocijacija učitelja skijanja).

Program osposobljavanja za učitelja skijanja i Program osposobljavanja za učitelja daskanja na snijegu izrađeni su prema metodološkoj uputi za izradu nastavnih planova i okvirnih programa za osposobljavanje i usavršavanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa koju je pripremio Zavod za unapređivanje školstva.

Navedeni programi provode se na temelju Rješenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa:

Rješenje Ministarstva za program UČITELJ SKIJANJA (PDF)

Rješenje Ministarstva za program TRENER SKIJANJA (PDF)

Rješenje Ministarstva za program UČITELJ DASKANJA NA SNIJEGU (PDF)