skijasko_uciliste_tecaj_za_ucitelje
 
 
Pozivamo sve zainteresirane polaznike Tečaja za učitelje skijanja u organizaciji Skijaškog učilišta, da pažljivo pročitaju navedene upute o tome kako postati učitelj skijanja te postati član HZUTS-a.
 

  Kako postati učitelj skijanja?

 
 
1. Kamp za pripremu + prijemni ispit
Uvjet za pristupanje Tečaju za učitelje je položen prijemni ispit. Prijemni ispit polaže se zadnji dan 3-dnevnog ili 5-dnevnog Kampa za pripremu, uz obvezno prisustvovanje na samome Kampu (skijanje u grupi). Sastoji se od brzog vijuganja i situacijske (terenske) vožnje. Kampovi se održavaju u više termina tijekom skijaške sezone. Krajem 10-og i početkom 11 mjeseca održava se se 3-dnevni Kamp, a u 12 mjesecu i 3-dnevni i 5-dnevni Kamp za pripremu budućih učitelja skijanja. Također krajem sezone, u travnju ili svibnju, obično se održava 3-dnevni kamp. Više detalja o teminima kampova možete pročitati pod linkom kampovi. Prijave za pojedine kampove možete pronaći na glavnoj stranici otprilike 30-ak dana prije održavanja pojedinog Kampa.
  2. Praktični dio Tečaja za učitelje – I i II dio specijalnosti Praktični dio Tečaja sastoji se od dva dijela – I i II dio specijalnosti. Terenska nastava provodit će se pod stručnim vodstvom licenciranih Demonstratora HZUTS-a  s rang liste te predavača iz skijaškog sporta. Službena literatura je udžbenik  HZUTS-a “Alpsko skijanje”
Uvjet za pristupanje I dijelu specijalnosti je navršenih 18 godina.
Posebna napomena: Natjecatelji koji imaju ispod 80 FIS bodova oslobođeni su prisustvovanja Kampu i pristupanja prijemnom ispitu te mogu direktno doći na tečaj za polaganje I dijela specijalnosti.

Razmak između polaganja I i II dijela specijalnosti je minimalno jedna godina, a maksimalno 2 godine. Tečajevi u organizaciji Skijaškog učilišta održavaju se u 3. mjesecu i traju 9 dana. 

 • I dio specijalnosti – polaganjem prvog dijela specijalnosti, pred nastavnom komisijom Skijaškog učilišta, stječe se naziv Pripravnik učitelja. 
Pripravnik učitelja ima mogućnost raditi uz mentorstvo licenciranog učitelja, te na taj način odraditi praksu. Odrađena praksa u trajanju od najmanje 20 sati uvjet je za polaganje II dijela specijalnosti.Status Pripravnika učitelja vrijedi najviše dvije godine od datuma polaganja ispita.
 

Ukoliko polaznik bude negativno ocijenjen iz 1 ili 2 lika, navedene likove moguće je ispraviti na jednom od idućih Kampova u roku od najviše dvije godine od pristupanja tečaju s kojeg su popravci ostali. Ako polaznik bude negativno ocijenjen iz 3 ili više likova mora ponovno proći cijeli tečaj i polagati sve ispite iz I dijela specijalnosti, također u roku od najviše dvije godine od polaganja ispita.

 • II dio specijalnosti – nakon uspješno završenog I dijela specijalnosti polaznik stječe pravo prisustvovanja na II dijelu specijalnosti. Polaganjem ispita iz drugog dijela specijalnosti pred nastavnom komisijom Skijaškog učilišta, polaznik stječe naziv Učitelj uz napomenu da za taj status i Teoretski dio Tečaja za učitelje, mora biti položen.

Ukoliko polaznik bude negativno ocijenjen iz 1 ili 2 lika navedene likove moguće je ispraviti na jednom od idućih Seminara u roku od najviše dvije godine od pristupanja tečaju s kojeg su popravci ostali. Ako polaznik bude negativno ocijenjen iz 3 ili više likova mora ponovno proći cijeli tečaj i polagati sve ispite iz II dijela specijalnosti, također u roku od najviše dvije godine od polaganja ispita. Praktični dio tečaja za učitelje skijanja održava se svake sezone u ožujku. Raspisi i prijave za tečaj obično su objavljeni na webu krajem siječnja tekuće sezone. [cro_accordionstart] [cro_accordionitem title=”Popis likova Hrvatske škole skijanja i informacije o ispitima” item=”” ] LIKOVI HRVATSKE ŠKOLE SKIJANJA  I. DIO SPECIJALNOSTI (pripravnik učitelja skijanja): fond sati: 70 sati praktične nastave + 5 sati ispita Sadržaji I. dijela specijalnosti:

 • UPOZNAVANJE S OPREMOM
 • VJEŽBE NA RAVNOM
 • PENJANJE
 • USTAJANJE
 • KLIZAČKI KORAK

Likovi:

 • OSNOVNI SKIJAŠKI STAV I SPUST RAVNO
 • PLUŽNI STAV I PLUŽENJE RAVNO
 • PLUŽNI ZAVOJ
 • KOSI SPUST
 • OTKLIZAVANJE
 • ZAVOJ K BRIJEGU
 • PARALELNI ZAVOJ OD BRIJEGA

Ispit se sastoji od:  Pismeni dio ispita : grupa predmeta iz tablice br.1., iz programa. Praktični dio ispita : 5 elemenata sa I. dijela specijalnosti, te nastup pred vrstom I.  II. DIO SPECIJALNOSTI (učitelj skijanja): fond sati: 70 sati praktične nastave + 5 sati ispita Likovi:

 • BRZO VIJUGANJE
 • DINAMIČKI KRATKI ZAVOJ
 • DINAMIČKI PARALELNI ZAVOJ
 • TEHNIKA VOŽNJE SLALOMA I VELESLALOMA
 • SITUACIJSKA VOŽNJA sastoji se od slijedećih elemenata: A. SKIJANJE S PROMJENAMA RITMA I TEMPA B. TERENSKI SKOK C. SKIJANJE U GRBAMA D. SKIJANJE PO RAZROVANOM I ISKIJANOM SNIJEGU E. SKIJANJE U DUBOKOM SNIJEGU

Ispit se sastoji od:  Pismeni dio ispita: grupa predmeta iz tablice br.1., iz programa Praktični dio ispita: 5 elemenata sa II. dijela specijalnosti, kriterijski veleslalom, te nastup pred vrstom II.  Situacijska vožnja kao ispitni lik u sebi može sadržavati elemente od A., do E., a Ispitna komisija se na licu mjesta odlučuje za jedan ili više od ponuđenih likova.  UKUPNO PRAKTIČNE NASTAVE: 140 SATI + 10 SATI ISPITA PRIJEMNI ISPIT PRED KOMISIJOM: situacijska vožnja i to izvođenje zavoja sa promjenom ritma i tempa i brzo vijuganje. NAPUTAK: Tijekom sezone Skijaško Učilište provodi kampove koji služe kao priprema kandidata za tečaj za učitelja skijanja. Naš je savjet za sve one koji razmišljaju ozbiljno o tečaju za učitelje, da pristupe kampu i upoznaju se s likovima i elementima koji će se zahtijevati od njih na tečaju. [/cro_accordionitem] [cro_accordionend]

 
3. Teoretski dio Tečaja za učitelje skijanja
Teoretski dio Tečaja sastoji se od sljedećih predmeta:
 • Osnove sistematske kineziologije
 • Kineziološka metodika
 • Funkcionalna anatomija
 • Fiziologija športa
 • Osnove psihologije športa
 • Športska medicina
 • Osnove kineziološke statistike i informatike
 • Osnove teorije treninga
 • Zaštita na radu
Predavanja iz teoretskog dijela održavaju se krajem rujna i početkom listopada u dva produžena vikenda (četvrtak – nedjelja) od cca 8:30 – 19 sati – ukupno 8 dana. Ispiti se održavaju tijekom vikenda (subota i nedjelja), otprilike dva tjedna od odslušanih predavanja. O točnim terminima i lokacijama predavanja i ispita svi prijavljeni će biti pravovremeno obaviješteni.Uvjet za polaganje Teoretskog dijela je prethodno položen prvi dio specijalnosti.
 
PRIJAVE za Praktični i Teoretski dio odvijaju se nakon objavljenih raspisa za pojedini Tečaj, te isključivo putem ove web stranice na kojoj će se nalaziti obrazac za prijavu i sve informacije. 

  [cro_accordionstart] [cro_accordionitem title=”Fond sati teoretskih predavanja” item=”” ]

 
 
Tablica br.1. Fond sati teoretskih predavanja za učitelja skijanja.
 
 
PREDMETI
PREDAVAČ
FOND SATI
OPĆI DIO
   
OSNOVE SISTEMATSKE KINEZIOLOGIJE   10
KINEZIOLOŠKA METODIKA   15
FUNKCIONALNA ANATOMIJA   10
FIZIOLOGIJA ŠPORTA   20
OSNOVE PSIHOLOGIJE ŠPORTA   20
ŠPORTSKA MEDICINA   15
OSNOVE KINEZIOLOŠKE STATISTIKE I INFORMATIKE   15
OSNOVE TEORIJE TRENINGA   25
ZAŠTITA NA RADU   10
UKUPNO SATI
  140
POSEBNI DIO
   
PRAVILA ŠPORTSKE GRANE   10
ELEMENTI TEHNIKE ŠPORTSKE GRANE   140
ŠPORTSKO-PEDAGOŠKA PRAKSA   20
UKUPNO SATI
  170
UKUPNO SATI OPĆI + POSEBNI DIO
  310

[/cro_accordionitem] [cro_accordionend]

LICENCA
Nakon uspješno položenog I i II dijela specijalnosti, te Teoretskog dijela, polaznik stječe naziv Učitelj skijanja, te pravo na IVSI licencu koju izdaje HZUTS. Licenca učitelja traje 2 godine, te ju je potrebno obnavljati.
 
Licenca se može obnoviti na Seminaru za potvrđivanje licence u organizaciji HZUTS-a ili nekog od Područnih zborova.
Nakon uspješno položenog cjelokupnog Tečaja za učitelja skijanja polazniku se izdaje Uvjerenje o usavršavanju s kojim se naziv Učitelj skijanja upisuje u radnu knjižicu.
 
Napomena: za izdavanje Uvjerenja potrebno je kod prijave za Tečaj dostaviti tražene dokumente: Svjedodžba o završenoj srednjoj školi ili diploma, domovnica i športski životopis.
Učlanjenje u HZUTS
Pravo na učlanjenje u HZUTS stječe se nakon uspješno položenog II dijela specijalnosti i stjecanja naziva Učitelj skjanja/Daskanja na snijegu
Da biste ostvarili svoje članstvo u HZUTS-u prethodno se trebate učlaniti u područni zbor. Sve o učlanjenju u HZUTS i područni zbor možete pročitati ovdje.
Za učlanjenje u HZUTS potrebno je ispuniti prijavnicu na web stranici, poslati sliku u digitalnom obliku za izradu iskaznice, te podmiriti troškove: Članarina 200,00 kn godišnje Članarina 1 (iskaznica) 50,00 kn Članarina 1 (amblem) 40,00 kn
 
 
*INFORMACIJE ZA STUDENTE KINEZIOLOŠKOG FAKULTETA
Sporazumom između HZUTS-a i KIF-a svi studenti koji su predmet SKIJANJE položili s ocjenom odličan (5), a vodili su ih licencirani demonstratori HZUTS-a i radilo se prema programu Hrvatske škole skijanja Skijaškog Učilišta, na temelju potvrde s Fakulteta stječu pravo na priznavanje I.dijela specijalnosti.
Važna napomena:
Status pripravnika učitelja vrijedi dvije godine od datuma polaganja praktičnog dijela ispita Skijanje na Kineziološkom fakultetu, (!! ne od datuma primitka potvrde s fakulteta !!). To je ujedno i rok u kojem je potrebno izaći na II dio specijalnosti. Nakon navedenog roka status ostvaren na temelju ocjene iz predmeta Skijanje neće biti važeći.
 
Polaznicima koji su diplomirali na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu i time položili sve ispite iz Teoretskog dijela tečaja, ili nisu diplomirali, ali su tijekom studija položili sve navedene predmete, priznaje im se položen Teoretski dio tečaja za učitelje skijanja (potrebno je položiti razlikovni ispit Zaštita na radu). U tu svrhu potrebno je u ured Skijaškog Učilišta dostaviti ovjerenu potvrdu (ne index na uvid) o položenim ispitima (ovjerava se u referadi KIF-a) i ocjenama iz pojedinih predmeta (svi predmeti općeg dijela osim zaštite na radu).
 
Dakle, studenti KIF-a trebaju donijeti dvije potvrde.  
 1. Potvrda o položenom predmetu Skijanje s ocjenom odličan (5)
 2. Potvrda položenim teoretskim ispitima.
 
 
*INFORMACIJE ZA STUDENTE DRUGIH FAKULTETA
Polaznici koji su tijekom studiranja na fakultetu položili neki od predmeta iz Teoretskog dijela tečaja mogu biti oslobođeni polaganja određenog predmeta. Za priznavanje ispita kao položenog potrebno je dostaviti na uvid sadržaj i nastavne cjeline predmeta, te potvrdu iz referade fakulteta o položenom ispitu. Kopija indeksa se nažalost ne priznaje.
Na temelju navedene dokumentacije predmetni profesor odlučuje o priznavanju, odnosno nepriznavanju položenog ispita u sklopu Teoretskog dijela tečaja.