>

15| ruj 2016

SKIJAŠKO UČILIŠTE

objavljuje

ORGANIZACIJU PREDAVANJA, TE POLAGANJE ISPITA IZ TEORETSKOG DIJELA TEČAJA ZA UČITELJE SKIJANJA I DASKANJA NA SNIJEGU

2016

Mjesto održavanja: Skijaško učilište, Maksimirska 51a, 1. kat, 10000 Zagreb

Vrijeme:  15. – 16.10.2016.
Predavanja traju od  cca. 09h do 19h s malim pauzama i većom pauzom za ručak.
Ukupno: 2 dana predavanja i online ispiti prema rasporedu.

Napomena: sudjelovanje na predavanjima je obavezno i uvjet je za pristupanje ispitima.

 

Školarina: Školarina iznosi 900,00 kuna. U školarinu je uključen radni materijal i izrada svjedodžbe.

Plaćanje: Školarina se uplaćuje na žiro račun Skijaškog učilišta broj: HR4723600001101878784 s naznakom “Ime i Prezime polaznika – Teorija 2016”

Prijava je potpuna tek kada ispunite prijavu za Teoretska predavanja koja se nalazi u nastavku, te potvrdu o uplati pošaljete na e-mail: [email protected]

Prijave traju do 12.10.2016. do 16h.

Popravci: Ukoliko su vam ostali ispiti s prošlih rokova ili imate popravak iz nekog predmeta, cijena troškova polaganja ispita (bez slušanja teorije) iznosi 100 kn (za svaki od predmeta). Za pristupanje popravnim ispitima također je potrebno ispuniti dolje navedenu prijavnicu. Navedeni iznos uplaćuje se na broj žiro računa Skijaškog učilišta.

INFORMACIJE ZA STUDENTE KINEZIOLOŠKOG FAKULTETA Polaznicima koji su diplomirali na Kineziološkom fakultetu i time položili sve ispite iz Teoretskog dijela tečaja, ili nisu diplomirali, ali su tijekom studija položili sve navedene predmete priznaje se položen Teoretski dio tečaja za učitelje skijanja ili daskanja na snijegu. U tu svrhu potrebno je u ured Skijaškog Učilišta dostaviti ovjerenu potvrdu o položenim ispitima i ocjenama iz pojedinih predmeta.
Razlikovni predmet koji je potrebno položiti u sklopu obrazovanja za učitelja skijanja ili daskanja na snijegu (isti se ne polaže na Kineziološkom fakultetu) je ZAŠTITA NA RADU. Polaganje razlikovnih ispita iznosi 100kn po predmetu.

INFORMACIJE ZA STUDENTE DRUGIH FAKULTETA Polaznici koji su tijekom studiranja na fakultetu položili neki od predmeta iz Teoretskog dijela tečaja mogu biti oslobođeni polaganja određenog predmeta. Za priznavanje nekog ispita kao položenog potrebno je dostaviti u ured Skijaškog Učilišta (na adresu Maksimirska 51a ili e-mail: [email protected]) na uvid sadržaj i nastavne cjeline predmeta, te potvrdu o položenom ispitu. Na temelju navedene dokumentacije odlučuje se o priznavanju, odnosno nepriznavanju položenog ispita u sklopu Teoretskog dijela tečaja.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona 01/2399950 svaki radni dan od 12 – 15 sati ili na e-mail: [email protected]