Pozivamo sve zainteresirane za Tečaj za učitelje skijanja/daskanja na snijegu u organizaciji Skijaškog učilišta, da pažljivo pročitaju navedene upute o tome kako postati učitelj skijanja/daskanja na snijegu te postati član HZUTS-a.
1. Kamp za pripremu + prijemni ispit (samo za učitelje SKIJANJA)
Uvjet za pristupanje Tečaju za učitelje je položen prijemni ispit.
Prijemni ispit polaže se zadnji dan 3-dnevnog ili 5-dnevnog Kampa za pripremu, uz obvezno prisustvovanje na samome Kampu (skijanje u grupi).
Sastoji se od brzog vijuganja i situacijske (terenske) vožnje.
Kampovi se održavaju u više termina tijekom skijaške sezone. Krajem 10-og i početkom 11 mjeseca održava se 3-dnevni Kamp, a u 12 mjesecu i 3-dnevni i 5-dnevni Kamp za pripremu budućih učitelja skijanja. Također krajem sezone, u travnju ili svibnju, obično se održava 3-dnevni kamp. Više detalja o teminima kampova možete pročitati pod linkom kampovi.
Prijave za pojedine kampove možete pronaći na glavnoj stranici otprilike 30-ak dana prije održavanja pojedinog Kampa.

2. Praktični dio Tečaja za učitelje – I i II dio specijalnosti
Praktični dio Tečaja sastoji se od dva dijela – I i II dio specijalnosti.

Uvjet za pristupanje I dijelu specijalnosti je navršenih 18 godina.
Posebna napomena: Natjecatelji koji imaju ispod 80 FIS bodova oslobođeni su prisustvovanja Kampu i pristupanja prijemnom ispitu te mogu direktno doći na tečaj za polaganje I dijela specijalnosti.
Razmak između polaganja I i II dijela specijalnosti je minimalno jedna godina, a maksimalno 2 godine.
Tečajevi u organizaciji Skijaškog učilišta održavaju se u 3. mjesecu i traju 9 dana.
Detaljne raspise, cijenu i uvjete smještaja, prijevoza itd… možete pronaći na web stranici od sredine veljače.

 • I dio specijalnosti – polaganjem prvog dijela specijalnosti stječe se naziv Pripravnik učitelja čime se stječe pravo članstva u HZUTS-u.
Pripravnik učitelja ima mogućnost raditi uz mentorstvo licenciranog učitelja, te na taj način odraditi praksu. Odrađena praksa u trajanju od najmanje 20 sati uvjet je za pristup II dijelu specijalnosti.Status Pripravnika učitelja vrijedi najviše dvije godine od datuma polaganja ispita.

Ukoliko polaznik bude negativno ocijenjen iz 1 ili 2 lika, navedene likove moguće je ispraviti na jednom od idućih Seminara u roku od najviše dvije godine od pristupanja tečaju s kojeg su popravci ostali. Ako polaznik bude negativno ocijenjen iz 3 ili više likova mora ponovno proći cijeli tečaj i polagati sve ispite iz I dijela specijalnosti, također u roku od najviše dvije godine od polaganja ispita.

 • II dio specijalnosti – nakon uspješno završenog I dijela specijalnosti polaznik stječe pravo prisustvovanja na II dijelu specijalnosti. Nakon završenog drugog dijela stječe naziv Učitelj uz napomenu da za stjecanje licence mora obavezno položiti i Teoretski dio Tečaja za učitelje.

Ukoliko polaznik bude negativno ocijenjen iz 1 ili 2 lika navedene likove moguće je ispraviti na jednom od idućih Seminara u roku od najviše dvije godine od pristupanja tečaju s kojeg su popravci ostali. Ako polaznik bude negativno ocijenjen iz 3 ili više likova mora ponovno proći cijeli tečaj i polagati sve ispite iz II dijela specijalnosti, također u roku od najviše dvije godine od polaganja ispita.

[cro_accordionstart]

[cro_accordionitem title=”Popis likova Hrvatske škole skijanja i informacije o ispitima” item=”” ]

Praktični dio tečaja za učitelje skijanja održava se svake sezone u ožujku. Raspisi i prijave za tečaj obično su objavljeni na webu krajem siječnja tekuće sezone.

LIKOVI HRVATSKE ŠKOLE SKIJANJA 

I. DIO SPECIJALNOSTI (pripravnik učitelja skijanja):
fond sati: 70 sati praktične nastave + 5 sati ispita

Sadržaji I. dijela specijalnosti:

 • UPOZNAVANJE S OPREMOM
 • VJEŽBE NA RAVNOM
 • PENJANJE
 • USTAJANJE
 • KLIZAČKI KORAK

Likovi:

 • OSNOVNI SKIJAŠKI STAV I SPUST RAVNO
 • PLUŽNI STAV I PLUŽENJE RAVNO
 • PLUŽNI ZAVOJ
 • KOSI SPUST
 • OTKLIZAVANJE
 • ZAVOJ K BRIJEGU
 • PARALELNI ZAVOJ OD BRIJEGA

Ispit se sastoji od: 

Pismeni dio ispita : grupa predmeta iz tablice br.1., iz programa.
Praktični dio ispita : 5 elemenata sa I. dijela specijalnosti, te nastup pred vrstom I. 

II. DIO SPECIJALNOSTI (učitelj skijanja):
fond sati: 70 sati praktične nastave + 5 sati ispita

Likovi:

 • BRZO VIJUGANJE
 • DINAMIČKI KRATKI ZAVOJ
 • DINAMIČKI PARALELNI ZAVOJ
 • TEHNIKA VOŽNJE SLALOMA I VELESLALOMA
 • SITUACIJSKA VOŽNJA sastoji se od slijedećih elemenata:
  A. SKIJANJE S PROMJENAMA RITMA I TEMPA
  B. TERENSKI SKOK
  C. SKIJANJE U GRBAMA
  D. SKIJANJE PO RAZROVANOM I ISKIJANOM SNIJEGU
  E. SKIJANJE U DUBOKOM SNIJEGU

Ispit se sastoji od: 
Pismeni dio ispita: grupa predmeta iz tablice br.1., iz programa
Praktični dio ispita: 5 elemenata sa II. dijela specijalnosti, kriterijski veleslalom, te nastup pred vrstom II. 

Situacijska vožnja kao ispitni lik u sebi može sadržavati elemente od A., do E., a Ispitna komisija se na licu mjesta odlučuje za jedan ili više od ponuđenih likova. 

UKUPNO PRAKTIČNE NASTAVE: 140 SATI + 10 SATI ISPITA

PRIJEMNI ISPIT PRED KOMISIJOM: situacijska vožnja i to izvođenje zavoja sa promjenom ritma i tempa i brzo vijuganje.

NAPUTAK: Tijekom sezone Skijaško Učilište provodi kampove koji služe kao priprema kandidata za tečaj za učitelja skijanja. Naš je savjet za sve one koji razmišljaju ozbiljno o tečaju za učitelje, da pristupe kampu i upoznaju se s likovima i elementima koji će se zahtijevati od njih na tečaju.[/cro_accordionitem]
[cro_accordionitem title=”Popis likova Hrvatske škole daskanja na snijegu i informacije o ispitima” item=”” ]

UČITELJ SNOWBOARDA

Općenito o tečajevima

Učitelj snowboarda može postati svaka punoljetna osoba koja:
1. S pozitivnom ocjenom završi 1. dio specijalnosti (postaje učitelj pripravnik)
2. S pozitivnom ocjenom završi 2. dio specijalnosti (postaje učitelj skijanja)
3. Odsluša i s pozitivnom ocjenom položi teoretska predavanja (tablica br.1.)

Tečaj provodi Ustanova za obrazovanje odraslih “Skijaško učilište”. 
Program tečajeva provode licencirani demonstratori koje određuje Skijaško učilište. Program tečaja prikazan je u prilogu br.1., a propisan je od strane Nastavne komisije i mora se poštivati i provesti u potpunosti kako je i napisan. 
Nakon završenog I. dijela specijalnosti, odslušanih svih teoretskih predmeta u propisanom fondu sati, te polaganjem istih (tablica br.1.), kandidat postaje UČITELJ PRIPRAVNIK. Mora se učlaniti u Zbor trenera i učitelja snowboarda Hrvatske (ZTUSH), neki od područnih Zborova, te u roku od 2 godine pristupiti tečaju i polaganju II. dijela specijalnosti (određeno Pravilnikom). U tom periodu od 2 godine može voditi grupe ali samo pod pedagoškim vodstvom i nadzorom licenciranog učitelja snowboarda – “mentor”, te mora provesti 20 sati sportsko-pedagoške prakse koju će potpisati učitelj snowboarda – “mentor”. Ukoliko nakon dvije godine ne pristupi II. dijelu specijalnosti, kandidat gubi status pripravnika te mora ponovo pristupiti tečaju za I. dio specijalnosti. 
Nakon završenog I. i II. dijela specijalnosti, odslušanih svih teoretskih predmeta u propisanom fondu sati, te polaganjem istih (tablica br.1.), kandidat postaje UČITELJ SNOWBOARDA. Polaganjem ispita isključivo pred ispitnom komisijom HZUTS-a, odnosno ZTUSH-a, kandidat dobiva IVSI (amaterska asocijacija učitelja skijanja) licencu. 
Njegova obaveza je da svake 2 godine obnovi licencu tako što će prisustvovati Državnom seminaru. Na posebnom ISIA seminaru koji traje 6 dana moguće je, polagati ispit za ISIA licencu (međunarodna profesionalna licenca učitelja sportova na snjegu). Tu licencu zadržava dokle god je aktivan član bilo koje podružnice, HZUTS-a I ZTUSH-a, svake 2 godine prisustvuje Državnom seminaru te drugim aktima određenih Pravilnikom.

Prilog br.1. Popis likova Hrvatske škole snowboarda.

ELEMENTI HRVATSKE ŠKOLE SNOWBOARDA

• PRIPREMA I UPOZNAVANJE S OPREMOM
• PADANJE I USTAJANJE
• ZAKOPČAVANJE I OTKOPČAVANJE VEZOVA I OKRETANJE NA STRMINI
• PRVI KORACI SA DASKOM
1. SA OTKOPČANIM ZADNJIM VEZOM
• RAVNOTEŽA NA DASCI
• OSNOVNI POLOŽAJ
• ODGURIVANJE
• SPUŠTANJE NIZ BLAGU PADINU U OSNOVNOM POLOŽAJU (+VJEŽBE)
• KOČENJE I ZAUSTAVLJANJE
2. SA ZAKOPČANA OBA VEZA
• SPUŠTANJE NIZ BLAGU PADINU U OSNOVNOM POLOŽAJU (+VJEŽBE)
• KOČENJE I ZAUSTAVLJANJE
• VOŽNJA VUČNICOM I SJEDEŽNICOM
OSNOVNI SNOWBOARD POLOŽAJ I OSNOVNI LIKOVI
1. BOČ NO OTKLIZAVANJE (+VJEŽBE)
• PO PREDNJEM RUBNIKU
• PO STRAŽ NJEM RUBNIKU
2. KOSO OTKLIZAVANJE (+VJEŽBE)
• PO PREDNJEM RUBNIKU
• PO STRAŽ NJEM RUBNIKU
• OSNOVNO VIJUGANJE (+VJEŽBE)
• NAPREDNO VIJUGANJE (+VJEŽBE)
• KARVING 1 (+VJEŽBE)
• KARVING 2
• SLOBODNI STIL (FREE STYLE)
1. OSNOVNI POLOŽAJ
2. FAZE GIBANJA PRI IZVEDBI LIKOVA
3. OSNOVE SKAKANJA I LETA
4. OSNOVNI LIKOVI
• OSNOVNI SKOK-OLLIE
• SKOKOVI SA PRIJEMOM DASKE
• SKOK SA OKRETOM ZA 180° (U NAPRIJED I NATRAG)
• SKOK SA OKRETOM ZA 360° (U NAPRIJED I NATRAG)
5. VOŽNJA PO SNJEŽNOM KANALU (HALFPIPE)
• OSNOVNI OKRET U SNJEŽNOM KANALU
• OSNOVNI SKOKOVI IZVAN SNJEŽNOG KANALA
6. VOŽNJA U UREĐENOM SNOWBOARD PARKU
• OSNOVNI SKOKOVI NA SKAKAONICAMA (BIG AIR)
• OSNOVNI LIKOVI NA BOXOVIMA I OGRADAMA (RAILOVIMA)
7. VOŽNJA U NATRAG (SWITCH)
• SITUACIJSKA VOŽNJA
A. VOŽNJA PO STAZI
B. VOŽNJA U DUBOKOM SNIJEGU

I. dio specijalnosti – Pripravnik učitelja snowboarda

fond sati: 70 sati praktične nastave + 5 sati ispita

Ispit se sastoji od:
Pismeni dio ispita : grupa predmeta iz tablice br.1., iz programa.
Praktični dio ispita :
Ispitni elementi:
OSNOVNO VIJUGANJE
NAPREDNO VIJUGANJE
OKRETI ZA 180 STUPNJEVA NA STAZI
OSNOVNI SKOK
OLLIE
OSNOVNO VIJUGANJE – SWITCH
KARVING,
te vođenje grupe.

II. dio specijalnosti – Pripravnik učitelja snowboarda
fond sati: 70 sati praktične nastave + 5 sati ispita

Ispit se sastoji od:
Pismeni dio ispita : grupa predmeta iz tablice br.1., iz programa.
Praktični dio ispita :
Ispitni elementi:
OSNOVNO VIJUGANJE (KOMBINACIJA NORMAL I SWITCH)
NAPREDNO VIJUGANJE (KOMBINACIJA NORMAL I SWITCH)
KARVING
SWITCH KARVING
OSNOVNI SKOK NA SKAKAONICI S PRIJEMOM DASKE
SKOK SA OKRETOM ZA 180 STUPNJEVA
50-50 NA TVRDOM ELEMENTU
OLLIE,
te vođenje grupe.

UKUPNO PRAKTIČNE NASTAVE: 140 SATI + 10 SATI ISPITA
NAPUTAK:
• za pristupit tečaju za pripravnika snowboarda nije potrebno pristupiti prijemnom ispitu
• ispitni elementi za I. i II: dio specijalnosti za učitelja snowboarda doneseni su 2010. i vrijede do daljnjeg. U slučaju promijene ispitnih elemenata polaznici će biti obaviješteni na tečaju

Tablica br.1. Fond sati teoretskih predavanja za učitelja daskanja na snijegu.

Važna napomena za kandidate:
Da bi HZUTS priznao tečaj, kao važeći, organizatori tečaja trebaju poštivati slijedeće uvjete:
1. 
Nastava se treba provoditi po programu za učitelje snowboarda koji je odobren od Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta.
2. 
Po završetku I. i II. dijela specijalnosti, te položenih teorijskih predmeta, IVSI licencu kandidati će moći dobiti samo ako su polagali praktični dio ispita pred Ispitnom komisijom Hrvatskog zbora učitelja i trenera sportova na snijegu, odnosno Zbora trenera i učitelja snowboarda Hrvatske. U slučaju da neki od članova IK-e neće moći prisustvovati ispitu HZUTS, odnosno ZTUSH će na njegovo mjesto postaviti zamjenskog člana IK-e (prema Pravilniku o Ispitnoj komisiji).
4. 
Isto tako važan uvjet za dobivanje IVSI licence jest da tečaj vode isključivo licencirani demonstratori HZUTS-a.[/cro_accordionitem]
[cro_accordionend]

3. Teoretski dio Tečaja za učitelje skijanja/snowboarda
Teoretski dio Tečaja sastoji se od sljedećih predmeta:
 • Osnove sistematske kineziologije
 • Kineziološka metodika
 • Funkcionalna anatomija
 • Fiziologija športa
 • Osnove psihologije športa
 • Športska medicina
 • Osnove kineziološke statistike i informatike
 • Osnove teorije treninga
 • Zaštita na radu
Predavanja iz teoretskog dijela održavaju se krajem rujna i početkom listopada u dva produžena vikenda (četvrtak – nedjelja) od cca 8:30 – 19 sati – ukupno 8 dana.
Ispiti se održavaju tijekom vikenda (subota i nedjelja), otprilike dva tjedna od odslušanih predavanja.
O točnim terminima i lokacijama predavanja i ispita svi prijavljeni će biti pravovremeno obaviješteni.Uvjet za polaganje Teoretskog dijela je prethodno položen prvi dio specijalnosti.
PRIJAVE za Praktični i Teoretski dio odvijaju se nakon objavljenih raspisa za pojedini Tečaj, te isključivo putem ove web stranice na kojoj će se nalaziti obrazac za prijavu i sve informacije. 

[cro_accordionstart]

[cro_accordionitem title=”Fond sati teoretskih predavanja” item=”” ]

Tablica br.1. Fond sati teoretskih predavanja za učitelja skijanja i učitelja daskanja na snijegu.
PREDMETI
PREDAVAČ
FOND SATI
OPĆI DIO
OSNOVE SISTEMATSKE KINEZIOLOGIJE 10
KINEZIOLOŠKA METODIKA 15
FUNKCIONALNA ANATOMIJA 10
FIZIOLOGIJA ŠPORTA 20
OSNOVE PSIHOLOGIJE ŠPORTA 20
ŠPORTSKA MEDICINA 15
OSNOVE KINEZIOLOŠKE STATISTIKE I INFORMATIKE 15
OSNOVE TEORIJE TRENINGA 25
ZAŠTITA NA RADU 10
UKUPNO SATI
140
POSEBNI DIO
PRAVILA ŠPORTSKE GRANE 10
ELEMENTI TEHNIKE ŠPORTSKE GRANE 140
ŠPORTSKO-PEDAGOŠKA PRAKSA 20
UKUPNO SATI
170
UKUPNO SATI OPĆI + POSEBNI DIO
310

[/cro_accordionitem]
[cro_accordionend]

LICENCA
Nakon uspješno položenog I i II dijela specijalnosti, te Teoretskog dijela, polaznik stječe naziv Učitelj skijanja ili Učitelj daskanja na snijegu, te pravo na IVSI licencu koju izdaje HZUTS.
Licenca učitelja traje 2 godine, te ju je potrebno obnavljati.
Licenca se može obnoviti na Seminaru za potvrđivanje licence u organizaciji HZUTS-a ili nekog od Područnih zborova.
Nakon uspješno položenog cjelokupnog Tečaja za učitelja skijanja polazniku se izdaje Uvjerenje o usavršavanju s kojim se naziv Učitelj skijanja upisuje u radnu knjižicu.
Napomena: za izdavanje Uvjerenja potrebno je kod prijave za Tečaj dostaviti tražene dokumente: Svjedodžba o završenoj srednjoj školi ili diploma, domovnica i športski životopis.
Učlanjenje u HZUTS
Pravo na učlanjenje u HZUTS stječe se nakon uspješno položenog I dijela specijalnosti i stjecanja naziva Pripravnik učitelja.
Da biste ostvarili svoje članstvo u HZUTS-u prethodno se trebate učlaniti u područni zbor. Sve o učlanjenju u područni zbor možete pročitati na stranicama HZUTSa.
Za učlanjenje u HZUTS potrebno je ispuniti prijavnicu na web stranici, poslati sliku u digitalnom obliku za izradu iskaznice, te podmiriti troškove:
Članarina 200,00 kn godišnje
Članarina 1 (iskaznica) 50,00 kn
Članarina 1 (amblem) 40,00 kn
*INFORMACIJE ZA STUDENTE KINEZIOLOŠKOG FAKULTETA
Sporazumom između HZUTS-a i KIF-a svi studenti koji su predmet SKIJANJE položili s ocjenom odličan (5), a vodili su ih licencirani demonstratori HZUTS-a i radilo se prema programu Hrvatske škole skijanja Skijaškog Učilišta, na temelju potvrde s Fakulteta stječu pravo na učlanjenje u HZUTS i pravo na naziv Pripravnik učitelja skijanja.
Važna napomena:
Licenca pripravnika učitelja vrijedi dvije godine od datuma polaganja praktičnog dijela ispita Skijanje na Kineziološkom fakultetu, ( !! ne od datuma primitka potvrde s fakulteta !!). To je ujedno i rok u kojem je potrebno izaći na II dio specijalnosti. Nakon navedenog roka status ostvaren na temelju ocjene iz predmeta Skijanje neće biti važeći.
Polaznicima koji su diplomirali na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu i time položili sve ispite iz Teoretskog dijela tečaja, ili nisu diplomirali, ali su tijekom studija položili sve navedene predmete, priznaje im se položen Teoretski dio tečaja za učitelje skijanja.
U tu svrhu potrebno je u ured HZUTS-a dostaviti ovjerenu potvrdu (ne index na uvid) o položenim ispitima (ovjerava se u referadi KIF-a) i ocjenama iz pojedinih predmeta (svi predmeti općeg dijela osim zaštite na radu).
*INFORMACIJE ZA STUDENTE DRUGIH FAKULTETA
Polaznici koji su tijekom studiranja na fakultetu položili neki od predmeta iz Teoretskog dijela tečaja mogu biti oslobođeni polaganja određenog predmeta. Za priznavanje ispita kao položenog potrebno je dostaviti na uvid sadržaj i nastavne cjeline predmeta, te potvrdu iz referade fakulteta o položenom ispitu. Kopija indeksa se nažalost ne priznaje.
Na temelju navedene dokumentacije predmetni profesor odlučuje o priznavanju, odnosno nepriznavanju položenog ispita u sklopu Teoretskog dijela tečaja.