SKIJAŠKO UČILIŠTE

objavljuje raspise za

ORGANIZACIJU PREDAVANJA, TE POLAGANJE ISPITA IZ TEORETSKOG DIJELA TEČAJA ZA UČITELJE SKIJANJA I DASKANJA NA SNIJEGU

Mjesto održavanja: Skijaško učilište, Maksimirska 51a, 1. kat, 10000 Zagreb

Vrijeme:
1. tjedan: 25.- 28.09.2014.
2. tjedan: 02.- 05.10.2014.

Predavanja traju od 09h do 20h s malim pauzama i većom pauzom za ručak.

Detaljan raspored predavanja po danima možete vidjeti ovdje.

Ispiti: Termine ispita dobit ćete tijekom predavanja.

Ukupno: 8 dana predavanja i 2 dana ispita

Napomena: sudjelovanje na predavanjima je obavezno i uvjet je za pristupanje ispitima.

Smještaj: U vlastitom aranžmanu sudionika.

Školarina: Školarina iznosi 800,00 kuna. U školarinu je uključen radni materijal i izrada svjedodžbe.

Plaćanje: Školarina se uplaćuje na žiro račun Skijaškog učilišta broj: HR4723600001101878784 s naznakom “Ime i Prezime polaznika – Teorija 2014”

Prijava je potpuna tek kada ispunite prijavu za Teoretska predavanja koja se nalazi u nastavku, te potvrdu o uplati pošaljete na e-mail

Popravci: Ukoliko su vam ostali ispiti s prošlih rokova ili imate popravak iz nekog predmeta, cijena troškova polaganja ispita (bez slušanja teorije) iznosi 150 kn ukupno za sve ispite. Za pristupanje popravnim ispitima također je potrebno ispuniti dolje navedenu prijavnicu. Navedeni iznos uplaćuje se na broj žiro računa Skijaškog učilišta.

INFORMACIJE ZA STUDENTE KINEZIOLOŠKOG FAKULTETA Polaznicima koji su diplomirali na Kineziološkom fakultetu i time položili sve ispite iz Teoretskog dijela tečaja, ili nisu diplomirali, ali su tijekom studija položili sve navedene predmete priznaje se položen Teoretski dio tečaja za učitelje skijanja ili daskanja na snijegu. U tu svrhu potrebno je u ured Skijaškog Učilišta dostaviti ovjerenu potvrdu o položenim ispitima i ocjenama iz pojedinih predmeta.

INFORMACIJE ZA STUDENTE DRUGIH FAKULTETA Polaznici koji su tijekom studiranja na fakultetu položili neki od predmeta iz Teoretskog dijela tečaja mogu biti oslobođeni polaganja određenog predmeta. Za priznavanje nekog ispita kao položenog potrebno je dostaviti u ured Skijaškog Učilišta (na adresu Maksimirska 51a ili fax 23 999 55) na uvid sadržaj i nastavne cjeline predmeta, te potvrdu o položenom ispitu. Na temelju navedene dokumentacije odlučuje se o priznavanju, odnosno nepriznavanju položenog ispita u sklopu Teoretskog dijela tečaja.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona 01/2399950 svaki radni dan od 12 – 15 sati ili na e-mail

Upute za ispunjavanje prijave:

Polja označena * obavezna su za ispuniti i bez njih prijava neće biti moguća.

Prijava je uspješno izvršena tek kada vam se pojavi natpis “Uspješno ste ispunili prijavu i prijavili se na predavanja. Hvala…:D”

Ukoliko vas vraća na prijavu znači da neka od polja niste ispunili ili ih niste ispunili na pravilan način!!

Sada kad ste sve lijepo pročitali možete kliknuti dolje za prijavu. 

[cro_button text=”Prijava za Teoretska predavanja” link=”https://docs.google.com/forms/d/1JBGrPv7iu8xpc68OVhxV810sJkGcvGf-PvFibVxAHtk/viewform?usp=send_form” color=”1″]