>

31| lis 2014

Ispiti iz Teoretskog dijela obrazovanja za učitelje sportova na snijegu održat će se u subotu 08.11.2014. s početkom u 09h na Pravnom fakultetu (dvorana 5, 3.kat) na adresi Trg Maršala Tita 3, Zagreb. Ovaj dio Pravnog fakulteta nalazi se na istoj strani gdje se nalazi Hemingway bar.

Molimo da dođete 20ak min kako bismo vam podijelili materijale jer ispit počinje točno u 09:00.

Ispiti će se održati prema slijedećem rasporedu.

Molimo vas da OBAVEZNO ispunite prijavnicu za ispite kako bismo znali točan broj ljudi koji će priustvovati ispitu.

U nastavku su ispitna pitanja za predmete iz kojih su nam profesori dali pitanja. Manji dio tih pitanja će vam biti na ispitu. Dakle, slobodno možete po njima učiti. Za ostale predmete slobodno učite iz materijala koje već imate. Sretno!

 

[cro_accordionstart]

[cro_accordionitem title=”Ispitna pitanja Kineziologija” item=”” ]

 • Kineziologija !
 • Objasnite strukturu kineziologije !
 • Što je predmet proučavanja / interesa kineziologije kao znanosti ?
 • Kineziologiju zanima svaki upravljani proces  vježbanja kojemu je cilj što ?
 • Objasnite u čemu se sastoji eksperimentalna orijentacija kineziološke znanosti !
 • U koje četiri osnovne skupine možemo svrstati kineziološke probleme ?
 • Objasnite generiranje cilja u kineziologiji !
 • Navedite znanstvene preteče kineziologije i opišite njihove doprinose ?
 • Kako se zove, tko je autor i koje je godine izdana prva knjiga u cijelosti posvećena kineziologiji, kao znanosti o pokretu ?
 • Kako se zove i koje je godine počeo izlaziti prvi znanstveni časopis na kineziološkom fakultetu ?
 • Koje su acikličke monostrukturalne sportske aktivnosti ?
 • Što je adaptacija / prilagodba?
 • Što je aerobna energija ?
 • Aerobne sposobnosti su ?
 • Aerobni kapacitet je ?

[/cro_accordionitem]
[cro_accordionend]

[cro_accordionstart]

[cro_accordionitem title=”Ispitna pitanja Kineziološka metodika” item=”” ]

1. Navedite posebno svrhu uvodnoga, a posebno pripremnoga dijela sata?

2. Koji je smisao uvodnoga dijela sata s fiziološkoga stajališta?

3. Navedite definiciju učenja motoričkoga znanja?

4. Navedite faze procesa učenja motoričkog znanja?

5. Navedite specifičnosti faze naprednoga usavršavanja motoričkoga znanja?

6. Koja motorička gibanja imaju dinamiku učenja po krivulji pozitivne akceleracije i

navedite jedan primjer?

7. Navedite postupke unapređivanja motoričkoga znanje?

8. Navedite definiciju metoda rada?

9. Nabrojite metode prikazivanja motoričkog zadatka?

10. Nabrojite metode neposrednog pokazivanja ili demonstracije motoričkoga

zadatka?

11. Nabrojite metodičko-psihološke sastavnice poduke skijanja?

12. Navedite pet elemenata neverbalne komunikacije i po jedan primjer (pojam,

riječ) za svaki elemenat?

13. Navedite pet elemenata verbalne komunikacije i po jedan primjer za svaki

elemenat?

14. Nabrojite metode učenja i opišite jednu po izboru?

15. Nabrojite metode uvježbavanja?

16. Opišite metodu ponavljanja poznatoga?

17. Što je metodička predvježba, a što metodički postupak?

18. Navedi profesionalna obilježja učitelja skijanja?

[/cro_accordionitem]
[cro_accordionend]